Raport z konsultacji społecznych dotyczących przebudowy ulicy Ząbkowskiej

Raport z konsultacji społecznych dotyczących przebudowy ulicy Ząbkowskiej. Warszawa, 10 grudnia 2018 r.

Konsultacje społeczne w sprawie przebudowy ulicy Ząbkowskiej zostały przeprowadzone z inicjatywy Wydziału Rewitalizacji Biura Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy. W ramach Programu Rewitalizacji planowana jest przebudowa sześciu praskich ulic. Działanie realizowane jest w ramach pilotażowego projektu „Na_Prawa Ulic”, którego głównym celem jest stworzenie na obszarze rewitalizacji przyjaznej, bezpiecznej przestrzeni dla wszystkich użytkowników. Przedmiotem konsultacji była koncepcja przebudowy ulicy, przygotowana przez pracownię DAWOS, a ich celem było zebranie opinii mieszkańców i użytkowników ulic na temat zagospodarowania tego fragmentu przestrzeni miejskiej. Prace związane z przebudową ulic planowane są po wypracowaniu ostatecznej koncepcji przebudowy/remontu ulic.

Raport z konsultacji społecznych dotyczących przebudowy ulicy Ząbkowskiej

http://konsultacje.um.warszawa.pl/sites/konsultacje.um.warszawa.pl/files/raport_zabkowska.pdf

Z dnia by 4dmin jako Aktualnosci

Comments are closed.